خدمات ما

انواع سونوگرافی جنرال و ​​​​​​​تخصصی

انواع رادیولوژی ساده و رنگی دیجیتال(DDR)
​​​​​​​

گرافی دیجیتال دندانی

ماموگرافی تمام دیجیتال​​​​​​​ سه بعدی

سنجش تراکم استخوان تمام بدن(Whole bady BMD)​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
انواع نمونه برداری تحت گاید سونوگرافی

بخش تصویر برداری

انواع سونوگرافی های جنرال و تخصصی 

 • سونوگرافی تیروئید
 • سونوگرافی برست(پستان)
 • سونوگرافی کالر داپلر​​​​​​​
 • سونوگرافی واریس
 • سونوگرافی ترانس واژینال
 • سونوگرافی بارداری
 • سونوگرافی سه بعدی 
 • سونوگرافی های غربالگری(NT،آنومالی اسکن)
 • سونوگرافی تخصصی جنین(اکرتا ، IUGR و...)
 • سونوگرافی تخصصی نوزاد(مغز ، ریفلاکس و...) 
 • الاستوگرافی
 • فیبر اسکن کبد​​​​​​​
ادامه مطلب

  رادیولوژی ساده و رنگی تمام دیجیتال

اسکنوگرام شامل :
الایمنت ویو یک طرفه و دوطرفه
دستگاه گوارش شامل :
باریوم میل ، باریوم سوالو
ترانزیت روده ، کولون ترانزیت تایم ، باریوم انما ،
دفیکوگرافی ، فیستولوگرافی

کلیه و مجاری ادراری شامل :
IVP ، VCUG ، RUG
​​​
رحم و ضمائم شامل :
هیستروسالپنگو گرافی (HSG)


ادامه مطلب

 انواع گرافی دندانی

 • گرافی کامل دندانی(OPG)
 • سفالوگرام
ادامه مطلب

ماموگرافی تمام دیجیتال سه بعدی

 • ماموگرافی یکطرفه و دو طرفه
 • ماموگرافی سه بعدی
 • ماموگرافی لوکال
ادامه مطلب

(Whole body BMD)سنجش تراکم استخوان تمام بدن​​​​​​​

با استفاده از تکنولوژی  Double DXA و فاقد اسکتر اشعه اقدام به سنجش تراکم استخوان از تمام قسمت های بدن میکنیم​​​​​​​.
ادامه مطلب

بخش قلب

انواع اکوکاردیوگرافی  
 • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی
 • ​​​​​​​اکوکاردیوگرافی سه بعدی و چهار بعدی
 • استرس اکوکاردیوگرافی
 • اکوکاردیوگرافی از طریق مری
 • اکوکاردیوگرافی بافتی
 • کنتراست اکو​​​​​​​
انواع تست 
 • تست ورزش
 • تست تیلت​​​​​​​​​​​​
انواع هولتر قلب 
 •  هولتر فشار خون
 • هولتر نوار قلب

گالری تصاویر

تعهد به کار اصل مهم ماست